Лекарствата

    


     Лекарствените средства в хомеопатията са безвредни и нетоксични, абсолютно екологично чисти, без странични ефекти, лесно усвоими от организма и природосъобразни.
     Произвеждат се по едни и същи стандарти навсякъде по света и нямат нищо общо с химическите технологии.
     Те са уникални по своята същност и представляват информационен енергиен носител на лечебната сила на изходните вещества, от които са създадени и подбрани от сферата на растителния, животинския и минерален свят.
     Клиничното тестване и доказването на техните качества се прави върху здрави хора, а не върху страдащи болни хора или животни.
     В нито един от случаите, в които те се използват не биха могли да причинят вреда или да влошат състоянието на приемащия ги.  В духът на традиция създадена от откривателя на хомеопатията - Великия Самуел Ханеман, всички практикуващи класическа хомеопатия  пробват върху себе си ефекта на хомеопатичните медикаменти, които предписват на пациентите си в своята практиката.
     Хомеопатията не бива да се бърка с билколечението, аюрведа, китайската или тибетска медицина, които работят на материално ниво и с реални вещества, докато нейните медикаменти действуват на енергийно ниво в областта на безкрайно високите разреждания зад числото на Авогадро.
     Могат да бъдат във вид на таблетки, глобули, гранули и на прах; сухи или течни.
     Приемат се орално, външно или венозно.
     В класическата хомеопатия не се препоръчва приемане на хомеопатични лекарства заедно с химически, но при определени диагнози и състояния на болните това по изключение се допуска, заради животоподдържащите стойности на химическите препарати, но се прилага постепенното им намаляване до пълното изключване успоредно с подобряването на състоянието на страдащия.

     Във всички случаи започване или прекратяване на приема  на химически лекарства не бива да се прави самоволно, а трябва да бъде съгласувано `и с алопатичния лекар, `и с хомеопата, след което болният следва  да направи своя информиран избор..

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Вашето мнение е важно!