Защо хомеопатия

   
    Хомеопатията разглежда здравето като състояние на човека в настоящия момент в неговото единно цяло на ум, психика и физика.
    Здравето на човека е една постоянно променяща се величина, която зависи от много и разнообразни обстоятелства свързани с начина ни на живот; работната среда; влиянието на климатични; сезонни и всички променящи се фактори около нас;  взаимоотношенията ни с близки, познати, колеги; и т.н - като в голяма степен то е пряко свързано с наследствените генетични фактори.
    За разлика от конвенционалната химическа медицина, за която диагнозата е една хипотеза, която се доказва в хода на лечението - хомеопатията е рационална наука, чието прилагане и използване като терапия се базира на клинично доказани закони и терапевтични методи.
    Хомеопатията търси и намира за всеки човек в конкретното му болестно състояние само едно лекарство, което съответства на изявеното при консултацията състояние в пълно съзвучие на изявения умствен, психически и физически статус и причината за него.
    Тя е медицина за човек с неговите проблеми, страдания и болежки сега - в този момент - за които сега - в този момент - има само едно подходящо и съответно лекарство, което ще му помогне да възстанови правилното възприемане на околния свят, силата и енергията на неговите творчески възможности.
    Тази терапевтична система отчита разликите между хората, а това означава различно лекарство за различните хора, защото болестите се изяват в различни симптоми, предизвикват се от различни причини, развиват се в различна жизнена среда.  Променя се състоянието на човека - променя се и нуждата от лекарството, което ще го върне към нормалния здравословен и пълноценен живот.
    Ако за всяка болка има билка, както твърди народната медицина - то за всеки човек има лекарства сега, в настоящия момент, в сегашното му болестно състояние, твърди хомеопатията.
    Възможно ли е в хора с различен генетичен произход, с различна физическа структура, психически статус и умствено състояние, живяли в различна жизнена среда и търпяли влиянието на различни вредни фактори да боледуват по еднакъв начин, да проявяват еднакви симптоми, да продуцират еднакви патолигични състояния и за проявяват еднаква реакция на различни дразнители?
    Разбира се, че не е възможно.
    Защо тогава, без да се имат предвид всички тези фактори и обстоятелства страдащите и нуждаещите се от помощ се слагат под един общ знаменател на някакво неразбираемо латинско название и под агресивното въздействие на тествани върху животни химически препарати, които колкото помагат, толкова и вредят?

    Каква е логиката на подобно разбиране на здравеопазването?

    Какъв е смисълът от такива безсмислени действия?
    Хомеопатията помага на хората да поддържат добро физическо, психическо и душевно състояние, което се нарича здраве и да подобряват качеството си на живот.
    Тя помага  на човек да  възстанови творческите способности и стимулира изявата им неограничено и в пълна свобода. Независимо от възрастта им прави хората да изглеждат млади и да бъдат силни и красиви.


.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Вашето мнение е важно!